Liên hệ chúng tôi

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn mở rộng, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 0968 641 670
Fax: (+84) 0222-373-4957
Mã số thuế: 2300 745 159
Email: bon@covatec.co.kr

Facebook

Bản đồ